Thi công tẩy rỉ sắt thép xây dựng
Bên trái
Bên phải
 
Hotline
THÔNG TIN SẢN PHẨM

Thi công tẩy rỉ sắt thép xây dựng

 

QUY TRÌNH XỬ LÝ THÉP RỈ BẰNG CHẤT TẨY RỈ RUSTCONS 117

 

THÉP RỈ ĐƯỢC TRẢI RA KHỎI BÓ ĐỂ XỬ LÝ

DÙNG VÒI XỊT NƯỚC ÁP LỰC ĐỂ LOẠI BỎ BÙN BẨN VÀ CÁC VẾT RỈ NẶNG CỦA THÉP

ĐỂ KHÔ VÀ XỊT CHẤT TẨY RỈ RUSTCONS 117 LÊN THÉP

THÉP RỈ SAU KHI XỬ LÝ BẰNG CHẤT TẨY RỈ RUSTCONS 117 SẠCH NHƯ MỚI

QUÝ KHÁCH CÓ THỂ NHẬN THẤY SỰ KHÁC BIỆT...

 

... GIỮA SẮT THÉP TRƯỚC VÀ SAU KHI XỬ LÝ BẰNG CHẤT TẨY RỈ RUSTCONS 117

SAU ĐÓ THÉP ĐƯỢC BÓ LẠI VÀ CHẤT ĐỐNG BẢO QUẢN.